Egzaminy językowe Studium Języków Obcych WUM we współpracy ze SCORE/SCOPE

Studium Języków Obcych WUM oraz IFMSA Poland oddział w Warszawie zapraszają wszystkich zainteresowanych wyjazdem na praktyki wakacyjne lub naukowe na egzaminy językowe, które odbędą się w dniach od 2 do 6 grudnia 2013 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Centrum Dydaktyczne). Egzamin ustny przeprowadzony będzie przez wykładów SJO. Otrzymana ocena umieszczona zostanie na certyfikacie językowym i da studentom możliwość aplikowania na wyjazd wakacyjny w ramach praktyk SCORE/SCOPE. Osoby posiadające odpowiednie certyfikaty uzyskane od innych instytucji lub posiadające ocenę z egzaminu z języka obcego w indeksie (ważna dwa lata) są zwolnione z egzaminu językowego. Szczegółowe godziny egzaminów wkrótce zostaną podane na stronie SJO WUM. Zapisy na egzamin odbywać się będą drogą internetową.

Życzymy powodzenia!

Dr Maciej Ganczar

Kierownik Studium Języków Obcych WUM

tel. 22 572 08 65

maciej.ganczar@wum.edu.pl

Jan Niwiński

Lokalny Koordynator Programu Stałego ds. Praktyk Wakacyjnych

tel. 608 083 858

leo@warszawa.ifmsa.pl

Stanisław Zgliczyński 

Lokalny Koordynator Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej
tel. 696 706 956

lore@warszawa.ifmsa.pl